Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2011

Nosssweat
1639 7c8a 390
Nosssweat
6348 df05 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakamaan kamaan
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
Nosssweat
0364 7cc1 390
Reposted frommeem meem viamylove mylove
Nosssweat
8565 7937 390
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamylove mylove
Nosssweat
7088 4767 390
Reposted fromproof proof viamylove mylove
Nosssweat
0616 a69c 390
Reposted fromalisja alisja viamylove mylove
Nosssweat
Obserwowanie śpiącego ukochanego należy do wielu cudów tego świata: bez jego wzroku i świadomości przez słodką chwilę masz dostęp do jego duszy; bezbronny jest wówczas całkowicie, (...) po męsku czysty, dziecięco kruchy .
— ..Skrbeek! :*
Reposted fromhihootka hihootka
Nosssweat
-Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Lolita Pille, Hell
Reposted fromnienasycenie nienasycenie viaunfabulous unfabulous
5592 62a2 390
Reposted fromerial erial viaunfabulous unfabulous
Nosssweat
Każdy ma swoje banały, dzięki którym można trafić do jego serca.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaunfabulous unfabulous
Nosssweat
Stare przeżycia jak bolały tak bolą. Niekiedy nawet bardziej. Bo czas żadnych ran nie leczy. A nieraz jeszcze solidnie nam póżniej dokłada. Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany.
— Roma Ligocka.
Reposted fromardnaskela ardnaskela viakamaan kamaan
Nosssweat
3301 e76a 390
Reposted from18alexa18 18alexa18 viakamaan kamaan
Nosssweat
Kobieta jest najsłabsza gdy kocha, 
a najsilniejsza, gdy jest kochana.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viakamaan kamaan
Nosssweat
często drżę niekoniecznie z zimna.
Nosssweat
Śpię - nie budzić, nie ruszać, w razie pożaru wynieść z łóżkiem.
Reposted frommorfine morfine viaunfabulous unfabulous
Nosssweat
7438 116c 390
Nosssweat
Jedno, co można zrobić, to podejść do rzeczy filozoficznie, czyli powiedzieć sobie: "Srał to pies".
— mój ukochany - Andrzej Sapkowski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaunfabulous unfabulous
Nosssweat
A co powiesz na takie forever & together, z nami w rolach głównych?

Reposted fromhihootka hihootka
Nosssweat
Najbardziej nierozsądne co możesz zrobić, to próbować zmienić się dla kogoś. Gdy tego kogoś zabraknie w twoim życiu, nie będziesz mieć ani siebie, ani jego..
Reposted fromChangeMe ChangeMe viaminorthing minorthing
Nosssweat
6526 6a71 390

... ]:-D

Reposted frommyexploration myexploration viaminorthing minorthing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...